a pénzügyőrök új jogállása

Egészségkárosodási ellátás összege

Spread the love

Kedves Látogató!

A mai bejegyzés az egészségkárosodási ellátás összege és számítása témakörében íródott.

Az egészségkárosodási ellátás számítási alapja

Az egészségkárosodási ellátás számítási alapja, ha az egészségi alkalmatlanság a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetre vagy betegségre vezethető vissza:Egészségkárosodási ellátás összege

  • A rendvédelmi egészségkárosodási ellátásban részesülőt az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra a szolgálati beosztása alapján megillető távolléti díj 100%-ának megfelelő összegnek a részére megállapított baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás együttes összegével csökkentett összege.

A távolléti díj, a baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás számítására vonatkozó rendelkezések itt elérhetők!


Az egészségkárosodási ellátás számítási alapja, ha az egészségi alkalmatlanság nem a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetre vagy betegségre vezethető vissza:

a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásban részesülőt az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra a szolgálati beosztása alapján megillető távolléti díj összege

  • tíz év vagy azt meghaladó, de tizenöt évet el nem érő szolgálati viszonyban töltött idő esetén 65%-ának,
  • tizenöt év vagy azt meghaladó, de húsz évet el nem érő szolgálati viszonyban töltött idő esetén 70%-ának,
  • húsz év vagy azt meghaladó, de huszonöt évet el nem érő szolgálati viszonyban töltött idő esetén 75%-ának,
  • huszonöt évet elérő vagy azt meghaladó szolgálati viszonyban töltött idő esetén 80%-ának

a részére megállapított baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás együttes összegével csökkentett összege.

 

Az egészségkárosodási ellátás mértéke

Ha az egészségi alkalmatlanság megállapításától számított negyvenöt napon belül a rendvédelmi szerv által a továbbfoglalkoztatás érdekében lefolytatott eljárás eredményeként a hivatásos állomány tagjának

  • szolgálati viszonya a rendvédelmi szerven belül kormányzati szolgálati, közalkalmazotti vagy igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyba történő áthelyezéssel szűnik meg,
  • felajánlott munkavállalói munkakör elfogadására tekintettel az érintett a rendvédelmi szervnél munkaviszonyt létesít, és ezzel a hivatásos szolgálati viszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, vagy
  • szolgálati viszonya a felajánlott másik, egészségi állapotának megfelelő szolgálati beosztásba helyezésre vagy áthelyezésre tekintettel nem szűnik meg,

az egészségkárosodási keresetkiegészítés mértékének megállapításához a másik szolgálati beosztásba helyezés vagy áthelyezés napját megelőző napon elért tényleges szolgálati időt kell figyelembe venni.

Az egészségkárosodási járadék mértékének megállapításához a szolgálati viszony megszűnésének napján elért tényleges szolgálati időt kell figyelembe venni.

 

A rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés mértéke az egészségkárosodási ellátás számítási alapjául vett összeg és az új foglalkoztatási jogviszony létrejöttét vagy a másik szolgálati beosztásba helyezést, áthelyezést követő, nem rendszeres pótlékok nélkül számított mindenkori illetmény vagy munkabér különbözete.


Ha az új illetmény vagy munkabér összege változik, a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés mértékét módosítani kell. Nem változik a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés mértéke, ha az új foglalkoztatási jogviszony létrejöttét vagy a másik szolgálati beosztásba helyezést, áthelyezést követően az egészségügyi szabadság szabályai szerint vagy keresőképtelenség miatt az illetmény vagy munkabér összege helyett a jogosult részére távolléti díj vagy táppénz kerül folyósításra.

A rendvédelmi egészségkárosodási járadék mértéke az egészségkárosodási ellátás számítási alapja szerinti összeggel egyezik meg.

 

Ki folyósítja a rendvédelmi egészségkárosodási ellátást?

Az egészségkárosodási ellátást annak a rendvédelmi szervnek a központi szerve folyósítja, amely rendvédelmi szerv országos parancsnoka a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre vagy rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultságot megállapította.

 

Természetesen kivételek itt is vannak:

Ha a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultság fennállta alatt a jogosult más rendvédelmi szervnél létesít foglalkoztatási jogviszonyt, akkor a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés mértéke az egészségkárosodási ellátás számítási alapjául vett összeg és az új foglalkoztatási jogviszony létrejöttét követő, nem rendszeres pótlékok nélkül számított mindenkori illetmény vagy munkabér különbözete.

Ebben az esetben az új foglalkoztatási jogviszony létrejöttét követően a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést az őt foglalkoztató rendvédelmi szerv folyósítja tovább. Az új foglalkoztató rendvédelmi szervnek az egészségkárosodási ellátással kapcsolatos adatokat és az iratok másolatát a rendvédelmi szerv átadja.

Ha a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultság fennállta alatt a jogosult más rendvédelmi szervnél foglalkoztatási jogviszonyt létesít, akkor rendvédelmi egészségkárosodási járadék helyett részére az országos parancsnok rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést állapít meg, amelynek mértéke az egészségkárosodási ellátás számítási alapjául vett összeg és a foglalkoztatási jogviszony létrejöttét követő, nem rendszeres pótlékok nélkül számított mindenkori illetmény vagy munkabér különbözete.

Ebben az esetben a foglalkoztatási jogviszony létrejöttét követően a rendvédelmi egészségkárosodási ellátást a foglalkoztató rendvédelmi szerv folyósítja tovább. A foglalkoztató rendvédelmi szervnek az egészségkárosodási ellátással kapcsolatos adatokat és az iratok másolatát a rendvédelmi szerv átadja.

Ha a továbbfoglalkoztatásra a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél vagy a terrorizmust elhárító szervnél kerül sor, az (az egészségkárosodási ellátással kapcsolatos döntések meghozatalára továbbra is az országos parancsnok jogosult, azzal, hogy a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vagy a terrorizmust elhárító szerv folyósítja.


Az egészségkárosodási ellátás fedezetét a mindenkori központi költségvetés biztosítja.

 

 Az egészségkárosodási ellátás összegének változása

Ha a jogosultat megillető baleseti ellátás, rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás mértéke változik, az egészségkárosodási ellátás mértékét úgy kell módosítani, hogy a kétféle ellátás összege megegyezzen az egészségkárosodási ellátás számítási alapjául vett összeggel.

Ha a rendvédelmi illetményalap emelésére kerül sor, az egészségkárosodási ellátás mértékét is emelni kell. Ebben az esetben a rendvédelmi illetményalap emelkedésének százalékos mértékével a távolléti díjat is meg kell emelni és az egészségkárosodási ellátás összegét ismételten meg kell határozni.

Pénzügyőr esetében, ha a kormánytisztviselőkre vonatkozó illetményalap emelésére kerül sor, az egészségkárosodási ellátás mértékét is emelni kell.

 

A következő bejegyzés az egészségkárosodási ellátás megítélése utáni helyzetről szól.Egészségkárosodási ellátás összege

Üdv:

Dr. Búza László és Csete Árpád


A  bejegyzéshez a Facebook oldalamon kommentelhetsz!

A bejegyzést megalapozó jogszabályok kivonata itt elérhető.

A  bejegyzés tartalmához fűzött fontos figyelmeztetést olvashatsz itt.

 

 

 

Vissza a harmadik részhez !

Tovább a z ötödik részre!