Adatkezelési tájékoztató

Spread the love

Kedves Látogató!

Azzal, hogy felkeresi a www.jogbogozo.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalakat, az általam közzétett tartalmak felhasználójának minősül (a továbbiakban: felhasználó), és elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket és adatkezelési tájékoztatót.

Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezett vagyok a weboldalt felkereső felhasználók személyes adatainak védelmében. Fontosnak tartom minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezelem, megteszek minden olyan biztonsági, technikai, valamint szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a weboldal és kapcsolódó szolgáltatás keretében végzett minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályoknak, és a jelen tájékoztatóban meghatározottaknak.

Amennyiben kérdése merül fel jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot velem a kapcsolat@jogbogozo.hu e-mail címen, és legfeljebb tizenöt napon belül megválaszolom kérdéseit. Bármikor kérhet tájékoztatást tőlem személyes adatai kezelésével kapcsolatban.

A weboldalt magánszemélyként üzemeltetem, ettől függetlenül a rám vonatkozó, hatályos adatvédelmi szabályokat maximálisan igyekszem betartani.

Nevem: Csete Árpád

Elérhetőségem: kapcsolat@jogbogozo.hu

Weboldalam: www.jogbogozo.hu

A weboldalon kezelt adatok

Weboldalam nyilvános, tartalmát bárki személyes adatai megadása nélkül böngészheti, azt nem kötöm regisztrációhoz, bejelentkezéshez.

A weboldal meglátogatása, használata során az alábbiakban felsorolt adatokat kezelem a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítom:

Sütik (cookie) kezelése

Mi a süti?

A süti (cookie) a weboldal megnyitása és használata során az internet elérésére használt készüléken elhelyezett szöveges fájl, betűkből számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat, amely jellemzően a web rendszer és a felhasználó készüléke közti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz.

A süti tartalmának segítségével képes a weboldal a felhasználói élményt javítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani.

 Az adatkezelés célja

A weboldalra látogató felhasználók azonosítása egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása és az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre

A weboldalamon alkalmazott sütik egy része a weboldal működését támogató úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal felkeresésének időpontját, a munkamenet azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódja által értelmezhető információkat (szám- és karaktersorok) tartalmaznak. A funkcionális sütikben tárolt információt nem továbbítom harmadik fél számára.

Az adatkezelés időtartama

A weboldalon alkalmazott sütik érvényessége többféle. Vannak olyan sütik, amelynek érvényessége lejár, mikor a felhasználó bezárja az oldalt az internetböngésző programjában. Van olyan süti is, amelynek az érvényessége a weboldal által automatikusan generált módon egy meghatározott későbbi időpontban, egy óra múlva, egy év múlva, vagy akár később jár le. Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához a weboldal csak akkor fér hozzá, ha azt a felhasználó újra felkeresi ugyanarról a készülékről, és ezeket a sütiket időközben nem törölte le.

Jogérvényesítés

A legtöbb internetböngésző program automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ezt a beállítást a felhasználó bármikor megváltoztathatja, tilthatja, törölheti a sütiket, a készüléken tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet.

A sütik kezeléséréről, használatuk letiltásáról, illetve törléséről a következő hivatkozásokon lehet további tájékoztatást kapni és intézkedni:

Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Edge

 

Google Analytics

A weboldal látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe veszem a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbítása kerülnek. Ezek nem tartalmaznak személyes adatokat, az összegyűjtött és továbbítása kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics adatkezelésről további információkat itt olvashat.

Az adatkezelés célja

A weboldal teljesítményének mérése.

A kezelt adatok köre

A Google Analytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének mérésére, a használatára vonatkozó statisztika készítéséhez sütiket használ.

Az adatkezelés időtartama

A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényességet többféle lehet Vannak olyan sütik amelynek érvényessége lejár amikor a felhasználó bezárja az oldalt az internet böngészőjében Van olyan süti is, amelynek az érvényessége ennél rövidebb, vagy lényegesen hosszabb, akár 2 évi is lehet. Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához a weboldalam, ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is kizárólag akkor férhet hozzá, ha a felhasználó újra felkeresi weboldalt ugyanazon a készülékről, és ezeket a sütiket még nem törölte le arról.

Jogérvényesítés

A felhasználónak az erre a célra alkalmas program használatával lehetősége van megtiltani a Google Analytics szolgáltatásnak, hogy a látogatásáról adatokat gyűjtsön. A programról továbbiak itt olvashatók, illetve innen telepíthető.

A Google Analytics által alkalmazott sütik használatát letilthatja e tájékoztató „Sütik (cookie) kezelése” rész „Jogérvényesítés” pontjában leírt módon.

Google Ads konverziókövetés

A weboldalt a Google Ads szolgáltatás használatával és reklámozom, mely a hirdetések hatékonyságának mérésére sütiket használ amelyről további információk itt olvashatók.

Az adatkezelés célja

A szolgáltatásban előfizetett internetes hirdetések teljesítményének mérése

A kezelt adatok köre

A Google Ads szolgáltatása a hirdetések teljesítményének mérésére, a hirdetésre kattintások számára, és a weboldalon keresztül történt megnyitására vonatkozó statisztikák készítéséhez sütiket használ, amelyek a hirdetésre kattintó felhasználók internet elérésére használt készüléke aktuális IP címe mellett a szolgáltatás által értelmezhető további információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

A Google szolgáltatások adatkezeléséről részletes információk itt elérhetők.

Az adatkezelés időtartama

A Google szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége 30 nap.

Jogérvényesítés

A Google Ads által alkalmazott sütik használatát a felhasználó letilthatja. A felhasználó a készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti.

A Google Ads által alkalmazott sütik használatát letilthatja e tájékoztató „Sütik (cookie) kezelése” rész „Jogérvényesítés” pontjában leírt módon.

 

Google hirdetések (Remarketing)

Weboldalam hirdetésére a Google Remarketing szolgáltatást is használom, amely a felhasználók számára a weboldalamon tett korábbi látogatásaik, internetes kereséseik, illetve az általuk meglátogatott más weboldalak alapján hirdetéseim célzott és optimalizált megjelenését biztosítja. A Google ehhez sütiket használ, amelyekről részletes információk itt találhatók.

Az adatkezelés célja

A Google szolgáltatásait igénybevevő felhasználók számára hirdetéseim célzott megjelenítése.

A kezelt adatok köre

A Google a hirdetések optimalizálása és célzott megjelenésük biztosítása céljából adatokat gyűjt, amelyhez sütiket használ. Ezek a sütik a hirdetésre kattintó felhasználók internet elérésére használt készüléke aktuális IP címe mellett a szolgáltatás által értelmezhető további információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak. A Google szolgáltatások adatkezeléséről részletes információk itt elérhetők.

Az adatkezelés időtartama

A Google szolgáltatásai által a remarketing biztosításához alkalmazott sütik érvényessége különböző lehet, de jellemzően hosszabb időtartamra 1 naptól akár 2 évig)szól.

Jogérvényesítés

Amennyiben a felhasználó rendelkezik Google fiókkal, a Google által megjelenített hirdetéseket bármikor szabályozhatja, letilthatja. Erről további információk itt olvashatók.

A Google szolgáltatásai által alkalmazott sütik használatát a felhasználó letilthatja. A felhasználó a készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti.

A Google Ads által alkalmazott sütik használatát letilthatja e tájékoztató „Sütik (cookie) kezelése” rész „Jogérvényesítés” pontjában leírt módon.

 

Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

A weboldalamon több helyen feltüntetett kapcsolat@jogbogozo.hu e-mail címen a felhasználó felveheti velem a kapcsolatot. A felhasználó által a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat kizárólag kapcsolattartásra használom, azokat nem továbbítom.

Az adatkezelés célja

A felhasználókkal történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

Kapcsolatfelvétel, érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés az EU általánosadatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

A kezelt adatok köre

A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül a felhasználó által önkéntesen megadott adatokat kezelem: név, e-mail cím, telefonszám, postacím.

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolattartás céljából a felhasználó által megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezelem. Amennyiben az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából az adatokat legfeljebb öt évig megőrzöm.

Jogérvényesítés

A felhasználó adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlem a kapcsolat@jogbogozo.hu címen, és bármikor kérheti adatai helyesbítését. A felhasználó kérheti adatai törlését, és ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésnek haladéktalanul eleget teszek. Ellenkező esetben tájékoztatom a kérés megtagadásának indokairól.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A felhasználó által megadott adatok megismerésére kizárólag én, illetve a jogszabályi előírások alapján kijelölt államigazgatási szervek jogosultak, melyek számára a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségem teljesítése során adatokat vagyok köteles átadni.

Az adatkezelés biztonsága

Az általam kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszek minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés, megsemmisülés, a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszerekben kezelt adatokhoz hozzáférést senkinek engedélyezek, valamint az adatokról rendszeresen biztonsági mentést készítek. Így gondoskodom arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, nem hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamit ne módosíthassa vagy törölhesse azokat. Annak ellenére, hogy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzése érdekében korszerű biztonsági megoldásokat alkalmazok, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adat megismerése erőfeszítésein ellenére történő bekövetkezése esetén az adatkezelő, azaz én nem vagyok felelőssé tehető az ilyen jellegű adatmegszerzésért, jogosulatlan hozzáférésért vagy a felhasználónak ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen káráért.

Semmilyen körülmények között nem gyűjtök különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek a faji eredetre, a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, valamint szexuális életre vonatkoznak.

Az adatok továbbítása

A felhasználók személyes adatait azon megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adom ki. Harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítom, ha a felhasználó ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályban előírt kötelező adatszolgáltatások, amelyek esetében azokat köteles vagyok a hatóság számára kiadni. Hatósági vizsgálat esetén az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) hivatalos megkeresésére a kért adatokat köteles vagyok átadni. Ehhez a felhasználó külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ezt törvényben meghatározott feladatom.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Kérem, hogy azon felhasználó, aki úgy érzi, hogy nem felelek meg ennek, a kapcsolat@jogbogozo.hu e-mail címen jelezze!

A felhasználó személyes adatai védelméhez fűződő jogok megsértése esetén jogorvoslati lehetőségként – amennyiben az adatkezelő a felhasználó jelzése ellenére nem szünteti meg a jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Internet: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzem:

Az adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartom a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységem, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás a felhasználó személyes adatainak kezelését is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatást adok, és a felhasználó személyes adatai további kezelését felfüggesztem addig, amíg ahhoz hozzá nem járul újra.

A mindenkori adatkezelési tájékoztató elérhető mindig a https://jogbogozo.hu weboldalon nyilvánosan közzétéve.

 

Csete Árpád