A Kúria elvi tartalmú egyedi döntései

Spread the love

Kedves Látogató!

A napi munkavégzés során egy-egy jogeset értelmezéséhez gyakran fordulok segítségért a publikus bírósági, elsősorban kúriai döntések gyűjteményét közzétevő Bírósági Határozatok Gyűjteményéhez.

A vonatkozó jogszabály szerint

a Kúria

 • a jogegységi határozatot,
 • az általa az ügy érdemében hozott határozatot,

az ítélőtábla

 • az általa az ügy érdemében hozott határozatot,

a törvényszék

 • – ha a felülvizsgált közigazgatási határozatot egyfokú eljárásban hozták, és a bíróság határozata ellen nincs helye rendes jogorvoslatnak – az általa a közigazgatási perben az ügy érdemében hozott határozatot

a Bírósági Határozatok Gyűjteményében digitális formában közzéteszi.

A Bírósági Határozatok Gyűjteményében

 • a fizetési meghagyásos,
 • a végrehajtási,
 • a cégbírósági,
 • a csőd- és felszámolási, valamint
 • a bíróságon vezetett névjegyzékekkel kapcsolatos

eljárásban hozott bírósági határozatot nem kell közzétenni,

A házassági perben,

 • az apaság és származás megállapítása iránti perben,
 • a szülői felügyelet megszüntetésére irányuló perben,
 • a gondnokság alá helyezés iránti perben

hozott határozat nem tehető közzé, ha valamely fél a közzététel mellőzését kérte.

A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény alapján indult büntetőeljárásban hozott határozat nem tehető közzé, ha ahhoz a sértett – a bíróság a hozzájárulás megadására irányuló felhívására – nem járult hozzá.

A törvény biztosítja, hogy a Bírósági Határozatok Gyűjteményében a határozatok szövegére és a megjelölt jogszabályhelyekre keresni lehessen.

 

A fentiek értelmében jelentős mennyiségű döntésből lehet válogatni. A napi munka során számomra nehézséget jelent, hogy gyakran nem konkrét ítéletet keresek, hanem böngészni szeretnék a döntések között. Erre azonban a kulcsszóra keresés sem minden esetben alkalmas, de legalábbis nehézkes, időigényes. Olyan keresési lehetőség pedig nincs, hogy bele-belenézhetnék az ítéletek szövegébe, majd gyorsan továbbléphetnék a következőre, ha az nem érdekel.

Erre kerestem egy megoldást. A blogom (és a munkám) jellege miatt a közigazgatási jogi döntések érdekesek számomra, ezért elhatároztam, hogy valamilyen módon egy listába szedem a közigazgatási döntéseket, azok lényegét kiemelve.

Aztán szembesülnöm kellett azzal a ténnyel, hogy a döntések mennyisége miatt számomra kezelhetetlen nagyságú lenne ez az adatbázis. Ezért leszűkítettem a fókuszt a Kúria azon döntéseire, amelyek elvi tartalmat fogalmaznak meg. Ezek funkciójuk szerint iránymutatásul szolgálhatnak a későbbi döntésekhez.

Le kell szögeznem, hogy a gyűjteményem nem az úgynevezett Elvi döntéseket és az Elvi bírósági határozatokat tartalmazza, hanem azon egyedi határozatokat, amelyekben a Kúria a döntés szövegében deklarálja annak elvi tartalmát.

Az általam így leszűrt adatbázis 2020. nyarán mintegy 1500 döntésből áll, ezért azt tovább bontottam az adóügyekben, a vám-jövedék-illetékügyekben és a rendészeti ügyekben született döntésekre. A „maradékot” 2014-től évekre bontottam szét, és úgy tettem fel egy oldalra. Az elvi tartalmakat között böngészhetünk úgy, hogy ha a döntés érdekel bennünket, egy kattintással elérjük a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett anonimizált ítéletet.

Az oldalakon a Firefox, a Chrome az Internet Explorer az Opera és Microsoft Edge böngészőkben a Ctrl+F billentyűkombináció segítségével tudsz kulcsszóra keresni.

Annyit még hozzá kell tennem, hogy – bár nagyon hasznos lenne – nem tudtam az ítéleteket anyagi és eljárási kérdésekről hozott döntésekre bontani. Ezért ha eljárási kérdésekre keresitek a megoldást, az jogterülettől függetlenül bármely döntésben benne lehet!

Jó böngészést és jó munkát!

Elvi tartalmú kúriai döntések

Elvi tartalmú kúriai döntések
Oszd meg vagy mentsd el könyvjelzőként!

adóügyekben

vám-jövedék-fémkereskedelmi és illetékügyekben

rendészeti és rendvédelmi ügyekben

a 2014-2015. évben

a 2016. évben

a 2017. évben

a 2018. évben

a 2019. évben

a 2020. évben