Elvi tartalmú közigazgatási bírósági döntések – 2020.

Spread the love

A Kúria elvi tartamú közigazgatási döntései a 2020. évből:


Az „egészségügyi szakértő” cím használatának előfeltétele a szakértői tevékenység kifejtésére való jogosultság megszerzése. Ennek hiányában szabálytalan és jogszabályba ütköző a szakértői cím használatával megvalósult szabad véleménynyilvánítás, mely megalapozza az etikai vétség gyanúja miatti orvosetikai eljárás megindítását.
Kf.37138/2020/6     LETÖLTÉS
       
A bejelentés orvoslását követően benyújtott panasz elbírálása iránt okafogyottság miatt  eljárás nem indítható.
Kf.39008/2020/5     LETÖLTÉS
       
Az alperest a falugondnoki, tanyagondnoki ügyekben az Áht. 60/A. § (1) bekezdéséhez kapcsolódó kúriai jogértelmezés a megismételt eljárásokban változatlan jogszabályi feltételek mellett köti.
Kfv.35283/2020/3 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény LETÖLTÉS
       

 

 

 

Vissza a Kúria egyedi tartalmi döntései főoldalára!