A pálinka magánfőzésének hatósági ellenőrzése

Spread the love
Kedves Látogató!

Az előző bejegyzésemben a magánfőzésben készített pálinkára vonatkozó szabályokat elemeztem. Most a magánfőzés ellenőrzéséről ejtsünk pár szót!


 

Ki és hogyan ellenőrzi a magánfőzés szabályainak betartását?

A magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság jár el. Viszont a magánfőzésben az előállított termék jogszabálysértő értékesítésével kapcsolatban az állami adó- és vámhatóság illetékes.

Itt nagyon fontos különbséget tenni a magánfőzés és a tilos pálinkafőzés között. A jogszabály szerint pálinkát (párlatot) előállítani kereskedelmi főzésben, bérfőzésben és magánfőzésben szabad. A kereskedelmi főzés és a bérfőzés engedélyköteles, a magánfőzés bejelentés-köteles tevékenység. Aki engedély és bejelentés nélkül főz pálinkát, az ellen az állami vámhatóság jár el, melynek következménye a jövedéki bírság, az elkobzás és a büntetőeljárás. Aki viszont bejelentett magánfőzés keretében főz pálinkát, ott az állami adó-és vámhatóság nem, csak az önkormányzati adóhatóság járhat el. Itt kivétel az a nem kívánt fejlemény, hogy a magánfőzött pálinkát értékesítjük (vagy azt megkíséreljük),. Ilyen esetben az általános hatásköri szabályok szerint az állami adó- és vámhatóság jár el.

És minek ide a párlat adójegy?

A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja, ez az önkormányzati adóhatóság ellenőre kérheti tőlünk. És mi történhet még az ellenőrzés során?

Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül végzi párlat előállítását, vagy a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha az érintett a felszólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.


Mik azok a magánfőzésre vonatkozó szabályok? Megfelelek a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak, ha betöltöttem a 18. életévemet, van gyümölcsösöm, saját gyümölcsöm, saját, 100 liternél nem nagyobb űrtartalmú pálinkafőző berendezésem, amelynek beszerzését tudom igazolni, otthon, saját magam főzök, és nem léptem túl az éves mennyiségi korlátot (86 liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlatnak megfelelő mennyiségű pálinka). Ha mindennek megfelelek, az önkormányzati adóhatóság felszólít a bejelentés megtételére és a párlatjegy megvásárlására, vagy a pálinkafőző berendezés tulajdonjogának igazolására. Ha ezt 15 napon belül megteszem, ez ellenőrzés szankció nélkül lezárul.

De!

A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a tényállás tisztázása, továbbá az e törvény szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el, továbbá a desztillálóberendezés és az azon előállított termék jogszabályi követelményeknek való megfelelősége tárgyában díjmentesen szakvéleményt kérhet az állami adó- és vámhatóságtól.

Ez mit jelent?

Az állami adó- és vámhatóság rendelkezik akkreditált laboratóriummal, ahol ki tudják mutatni a hozzáadott cukor mennyiségét. Az addig nem is probléma, míg a cefrénk szénhidrát tartalma nem származik 50%-ot meghaladó mértékben hozzáadott cukor- vagy keményítőtartalmú, mezőgazdasági eredetű termékből. Ha igen, akkor cukorcefrét sikerült előállítanunk, melyet az állami adó-és vámhatóság – az elkobzás mellett – kilogrammonként 3 ezer forint, de legalább 100 ezer forint jövedéki bírsággal jutalmaz. És aki megemelt valaha egy cefrés hordót, tudja, hogy a kifőzésre érdemes mennyiségű cukorcefre után fizetendő bírság egy kockaLada árával fog vetekedni! Tehát óvatosan a hozzáadott cukorral!

Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki terméket lefoglalhatja, ha a magánfőző a bejelentett desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, vagy a magánfőző párlatot a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül állít elő.


Tehát az ellenőrzés során az önkormányzati adóhatóság lefoglalhatja a pálinkafőzőt és a pálinkánkat. Nekünk ez esetben arra kell törekednünk, hogy a fentebb leírtak szerint 15 napon belül minden feltételt teljesítsünk. Ha ez sikerül, a lefoglalást meg kell szüntetni. Ellenkező esetben az önkormányzati adóhatóság legfeljebb 200 ezer forintig terjedő bírságot szab (nem szabhat!) ki.  Ezután az általa lefoglalt párlatot és desztillálóberendezést az önkormányzati adóhatóság elkobozza és megsemmisítésre átadja az állami adó- és vámhatóságnak.

Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzése során az évente előállítható mennyiségi korlát korlátot (86 liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlatnak megfelelő mennyiségű pálinka) túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot. Annak vége pedig várhatóan jövedéki bírság lesz.

Azonban magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog a termék előállításától számított 1 év elteltével évül el, tehát 1 évnél régebben főzött párlat után adó, és ennek megfelelően bírság sem szabható ki.

Üdv:
Árpi


 

A bejegyzéshez a Facebook oldalamon kommentelhetsz!

A bejegyzést megalapozó jogszabályok kivonata itt elérhető.

 

A bejegyzés tartalmához fűzött fontos figyelmeztetést olvashatsz itt.