Jövedéki jog – átalakított jármű elkobzása

Spread the love

A Jövedéki jog – átalakított jármű elkobzása című bejegyzés a  Kúria 2022.szeptember 8-án kelt, Kfv.35223/2022/9 számú ítéletét ismerteti röviden. Az ítélet a jövedéki törvénysértés céljából átalakított gépjármű elkobzása tárgyában az átalakítás célzatának szerepét emeli ki.

Az irányadó tényállás:

A felperes gépjármű bérbeadással foglalkozik, 2020. novemberében két alkalommal adott bérbe gépjárművet „név”-nek, majd 2020. november 16. napján bérbeadható jármű hiányában saját tulajdonú autóját adta kölcsön. A kölcsönadott gépjármű 2021. november 17- i hatósági ellenőrzésekor zárjegy nélküli cigarettát szállított.

Az elsőfokú adóhatóság a lefoglalt személygépjárművet forgalmi engedéllyel és indítókulccsal együtt elkobozta, annak értékesítését rendelte el, arra hivatkozva, hogy abban zárjegy nélküli cigarettát találtak, melynek eredetét hitelt érdemlően a gépjárműben utazó személy nem tudta igazolni. A személygépkocsi hátsó üléssora hiányzott, ezt a hatóság a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 103. § (1) bekezdés b.) pontja alapján jövedéki törvénysértés céljából történő átalakításnak tekintette.

A felperes fellebbezésében arra hivatkozott, hogy a hátsó üléssort ő maga vette ki a gépjárműből hónapokkal az esetet megelőzően egyik barátja bútor szállítása érdekében, és a hátsó üléssor azóta nem került visszahelyezésre. Ennek bizonyítására tanúkat nevezett meg és kérte meghallgatásukat. Nem volt tudomása a jövedék törvénysértésről, a gépjárművet kölcsönkérő – elmondása szerint – bútorszövet szállítására kívánta használni azt. Azzal is érvelt, hogy a hátsó üléssor kivétele még ideiglenes jelleggel sem jelenti a jármű átalakítását, melynek fogalmáról a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése rendelkezik azzal, hogy a 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint nem minősül átalakításnak a járműbe beépített ülőhelyek számának ideiglenes csökkentése.

jövedéki átalakított gépjármű elkobzása
Fotó: dvanzuijlekom a Foteren

A Kúria döntése

A fellebbezés másodfokú elutasítása, majd az adóhatósági döntést helybenhagyó elsőfokú bírósági ítélet után a felperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához. A Kúria döntése szerint a felülvizsgálati kérelem alapos.

Az ítéletben foglaltak szerint a peres felek között a jogvita a Jöt. 103. § (1) bekezdésének b.) pontját értelmezése kapcsán alakult ki, azon kitétel kapcsán, hogy az elkobzást akkor lehet elrendelni, ha a lefoglalt dolgon jövedéki törvénysértés elkövetését célzó átalakítást végeztek. Az alperes álláspontja szerint az elkobzás jogszerűségét megalapozza az a körülmény, ha a tárolásra megnövekszik a terület és ennek a megnövekedett területnek a felhasználásával követnek el jövedéki törvénysértést. Nem szükséges vizsgálni, hogy ki, mikor, milyen körülmények között végezte el ezt az átalakítást, a jövedéki törvénysértés elkövetése megalapozza a gépjármű elkobzását. Ezzel szemben a felperes azon az állásponton volt, hogy az elkobzás jogszerűségéhez az is szükséges, hogy a hatóság vizsgálja azt tényt, hogy a gépjármű mikor került átalakításra és annak átalakítása összefüggésben állt-e jövedéki törvénysértés elkövetésével.

A Kúria döntése értelmében ahhoz, hogy az elkobzás alkalmazása törvényes legyen a gépjármű átalakításának a jövedéki törvénysértést kell szolgálnia.
Önmagában a gépkocsinak bárki általi, bármilyen indokból történő átalakítása nem meríti ki a Jöt. 103. § (1) bekezdés b.) pontjában előírt jogkövetkezmény elrendelését.

Lényeges, hogy az átalakítás a jövedéki törvénysértés elkövetését célozza. Egy olyan átalakítás, amelyre már hónapokkal a törvénysértést megelőzően lezajlott egy más célzattal, nem lehet úgy tekinteni egyéb bizonyíték híján, mint amit a törvénysértés érdekében követtek el.

A Kúria I.Kfv.35.223/2022/9/II számú ítéletének elvi tartalma:

A Jöt. 103. § (1) b. pontja szerinti elkobzás során nem csupán a gépjármű átalakításának tényére kell figyelemmel lenni, hanem a jogkövetkezmény alkalmazásához azt is bizonyítani kell, hogy annak megvalósulására a jövedéki törvénysértés céljából került sor.

 

A Jövedéki jog – átalakított jármű elkobzása című bejegyzést megalapozó jogszabályok kivonata itt elérhető.

A Kúria I.Kfv.35.223/2022/9/II számú ítélete itt elérhető.

A Jövedéki jog – átalakított jármű elkobzása című bejegyzéshez a Facebook oldalamon kommentelhetsz!

 

A bejegyzés tartalmához fűzött fontos figyelmeztetést olvashatsz itt.

Csete Árpád