Bérelt teherautó? Pótkocsi? Mi kell hozzá?

Spread the love
Kedves gépjárművezetők és fuvarozók! 

A gyakorlatban rengetegszer előfordul, hogy bérelt tehergépjármű és/vagy pótkocsi igénybevételével fuvarozunk. Érdemes rendszerezni, hogy mi szükséges a szabályos közlekedéshez, mit kérhet tőlünk az ellenőrző hatóság.


Tehát gazdálkodó szervezet (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, stb) bérelt tehergépjárművel mind díj ellenében végzett közúti árutovábbítást, mind saját számlás áruszállítást írásban megkötött bérleti szerződés alapján végezhet. Fontos, hogy ha a tehergépjárművet ingyenesen bocsátották a rendelkezésünkre, akkor is ugyanezek a szabályok vonatkoznak ránk.

Gyakori eset, hogy csak a pótkocsit béreljük. Ilyenkor mi helyzet? A pótkocsi a jogszabály szerint a tehergépjármű része, ezért a tehergépjárműre vonatkozó rendelkezések rá is érvényesek, tehát ez esetben is írásos bérleti szerződésre van szükség. Egy könnyítést viszont enged a jogalkotó a pótkocsi vonatkozásában. A bérelt tehergépjárműnek magyar rendszámmal kell rendelkeznie, a pótkocsit kivéve.

Fontos követelmény, hogy tehergépjárművet sofőrrel díj ellenében végzett közúti árutovábbítás vagy saját számlás áruszállítás céljára nem bérelhetünk. Azt csak a bérlő gazdálkodó szervezet tagja, alkalmazottja vagy egyéb munkavállalója vezetheti.

 

Útba induláskor milyen okmányoknak kell a gépjárműben lenni, és ellenőrzés esetén mit kell bemutatni?
1. a tehergépjármű bérletére vonatkozó szerződést, vagy a szerződés hitelesített kivonatát.

A szerződés általában másolatban, több gépjármű esetén kivonat formájában van a gépjárművezető birtokában. Eredeti okmányokat érthető módon biztonságosabb a cégünk telephelyén tárolni, elegendő a hitelesített másolat, mint ahogyan azt a „Másolat vagy eredeti?” című bejegyzésemben kifejtettem.

A bérleti szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell:
  • a bérbeadó és a bérlő nevét,
  • a természetes személy bérlő (üzemben tartó, használatba vevő) nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy bérlő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét,
  • a szerződéskötés napját és időtartamát,
  • a tehergépjármű azonosítási adatait, hatósági jelzését,
  • azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő (bérlő) az üzemben tartótól átvette.

A fenti követelményeknek a tapasztalat szerint a bérleti szerződések megfelelnek, egyedül a gépjármű használatának időtartama, amelyre érdemes jobban odafigyelni. Itt fel kell tüntetni a bérlet kezdő napját, határozott idejű bérlet/használatba adás esetén a befejező napját, határozatlan idejű bérlet/használatba adás esetén ennek tényét. Egyes esetekben a bérleti szerződés időtartama és az egyes gépjárművek használatba adásának időtartama elválhat (pl. flottaszerződés esetén), ezért erre érdemes külön figyelmet fordítani.

2. a  bérelt tehergépjármű vezetőjének
  • a bérlő gazdálkodó szervezetnél tagsági vagy részvényesi jogviszonyát igazoló iratot, vagy
  • a járművezető foglalkoztatására vonatkozó szerződést, vagy ezek hitelesített kivonatát vagy három hónapnál nem régebbi fizetési jegyzéket.

 

Üdv:
Árpi

 


A Bérelt teherautó? Pótkocsi? Mi kell hozzá? című bejegyzéshez a Facebook oldalamon kommentelhetsz!

A Bérelt teherautó? Pótkocsi? Mi kell hozzá? című bejegyzést megalapozó jogszabályok kivonata itt elérhető.

 

A Bérelt teherautó? Pótkocsi? Mi kell hozzá? című bejegyzés tartalmához fűzött fontos figyelmeztetést olvashatsz itt.