A hivatásosok számára megmaradt korkedvezmény – folytatás

Spread the love

Kedves Kollégák és volt Kollégák!

A hivatásos állomány részére megmaradt korkedvezmény kapcsán írt bejegyzésem megjelenése után számos kérdést és észrevételt kaptam, amelyeket ezúton is köszönök Nektek/Önöknek! Tehát jöjjön a folytatás!


Mindenekelőtt le kell szögeznem, hogy azzal, hogy összeállítottam a bejegyzésemet, nem ütöttem magam tévedhetetlen szakjogásszá. Én is csak egy érintett vagyok, akinek az orrára csapták 2012-ben a szolgálati nyugdíj ajtaját. A témakörben autodidakta módon megszerzett ismereteimet azért tettem közzé, mert tapasztalatom szerint a kollégák számára a jelenleg még érvényesíthető, de már nem növelhető korkedvezmény sem ismert eléggé. Ezt a feltevésemet a bejegyzésem fogadtatása megerősítette.

A kérdések nyomán szükségesnek érzem, hogy rendszerezve és szerkesztve közzétegyem a közérdeklődésre számot tartó aspektusait a témának.

 

Mire jó a korkedvezmény?

A korkedvezmény csak a korhatár előtti ellátás igénybevételére jogosít, a Hszt. és a NAV törvény szerinti juttatásokra és kedvezményekre (jubileumi jutalom, szolgálati idő pótlék, fizetési fokozatban ugrás) nincs hatással.

 

A korkedvezmény megállapítása automatikus?

A korkedvezményre való jogosultság kizárólag külön vizsgálat alapján fogadható el. Ezért annak elismerését nekünk kell kérnünk az adategyeztetési eljárásban, ez nem automatikus a hatóság részéről. Egyszóval javaslom a korkedvezményt mielőbb elismertetni, nem érdemes várni addig, amikor már igénybe vennénk!

 

A korhatár előtti ellátás nem nyugdíj!

Jó szándékúan figyelmeztettek, hogy emeljem ki, hogy a korhatár előtti ellátás nem öregségi nyugdíj, sőt nem is nyugdíj, hanem egyféle szociális ellátás, mely rokon a szolgálati járandósággal. De attól függetlenül, hogy nem nyugdíj, a korhatár előtti ellátás (és a szolgálati járandóság) megállapítására, folyósítására, a szolgálati idő meghatározására és számítására, a korhatár előtti ellátás igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító idő, korkedvezményes idő megállapítására és igazolására stb. az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

A nyugdíj előtti rendelkezési állomány és a korhatár előtti ellátás viszonya

A nyugdíj előtti rendelkezési állomány és a korhatár előtti ellátás időben nem állítható egymás mögé, és a jogszabályi hátterük is különbözik. A korkedvezmény az általános TB szabályok szerint jár, a nyugdíj előtti rendelkezési állományt a Hszt. szabályozza. A két kedvezmény egymással párhuzamos időben, így akinek 5 év korkedvezménye van, 60 éves korában választhat a rendelkezési állomány és a korhatár előtti ellátás között. Sajnos nem megy, hogy az ember öt évet rendelkezési állományban, majd öt évet korkedvezményes nyugdíjban tölt, majd 65 évesen öregségi nyugdíjas lesz. A fenti példánál maradva, akinek 2 év korkedvezménye van, 3 évet nyugdíj előtti rendelkezési állományban tölthet 60 éves korától, majd 63 éves korában igénybe veheti a korhatár előtti ellátást 65 éves koráig. Utána jöhet a jól megérdemelt öregségi nyugdíj. Viszont ez fordítva nem működik, a korhatár előtt ellátást nem előzheti meg a nyugdíj előtti rendelkezési állomány.

 

Rögzített nyugdíjam van. Ennyi korhatár előtti ellátást már biztos kapok! Biztos?

Sajnos egyáltalán nem biztos. A korhatár előtti ellátás összegét az öregségi nyugdíjra vonatkozó, a korhatár előtti ellátás kezdő napján alkalmazandó szabályok szerint kell megállapítani. Itt viszont nem szerepel a rögzített nyugdíj és a számított nyugdíj közötti választás lehetősége. Tehát a rögzített nyugdíj egyrészt akkor jöhet szóba, ha az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig dolgozunk, és úgy leszünk öregségi nyugdíjasok. Másrészt ha a korhatár előtti ellátást választjuk, úgy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor – kérelemre – a rögzített nyugdíj és az öregségi nyugdíjjá átváltandó korhatár előtti ellátás közül folyósítják a magasabb összegűt.


 

Mi a helyzet a szolgálati járandóságot kapó kollégákkal?

Aki szolgálati járandóságot kap, azzal párhuzamosan nem érvényesítheti a korkedvezményt. Tehát a szolgálati járandóság az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor változik öregségi nyugdíjjá, és nem előbb, bármennyi korkedvezményünk van. Sajnos a szolgálati járandóságból az érintettektől az öregségi korhatár betöltéséig vonják a személyi jövedelemadó aktuális kulcsa szerinti összeget.

Felmerült a kérdés, hogy a szolgálati járandóság lecserélhető-e korhatár előtti ellátásra. Sajnos, ha a szolgálati járandóságról lemond az érintett, a korhatár előtti ellátás megállapítását a törvény kizárja számára.

 

Változik a korhatár előtti ellátás összege az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor?

A korhatár előtti ellátás az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor automatikusan öregségi nyugdíjjá változik, alapesetben az összege nem változik.

Itt fel kell hívnom a figyelmet dr. Horváth Sándor Ágoston tanácsadó honlapjára, melyben egy kérdésre válaszolva a következőt írja:

„Van azonban a korhatár előtti ellátásban részesülők számára egy lehetőség, amellyel ellátásukat ismét megállapíttathatják, és ha az új ellátás kedvezőbb összegű, a nyugdíjkorhatár felett azt kaphatják.
A korhatár előtti ellátásban részesülő személy a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően öregségi nyugdíjigényt nyújthat be. Az öregségi nyugdíj megállapítására akkor van lehetőség, ha az érintett személy az öregségi nyugdíj korhatár betöltését megelőzően, legkésőbb a korhatár betöltését megelőző napon lemond a korhatár előtti ellátásról, melynek következtében az ellátás megszűnik (Khetv. 17.§ (1) d) pont). Így nem következik be a korhatár előtti ellátás korbetöltést követően öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósítása, amikor ismételt megállapítás, számítás már nem történhet, hanem megnyílik a lehetőség az ellátás ismételt megállapítására,

A Khetv. 18.§ (3) bekezdése szerint a korhatár előtti ellátásban részesülő személy, ha az ellátás folyósításának időtartama alatt legalább háromszázhatvanöt napra szolgálati időt szerzett, a nyugdíjmegállapító szervtől kérheti az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását.
A korhatár előtti ellátás nem minősül nyugellátásnak, ezért keresőtevékenység esetén az érintett személy a nyugdíjjárulék fizetéssel további szolgálati időt szerez, nem a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22/A.§-a szerinti 0,5 százalékos mértékű nyugdíjnövelésre jogosult.
Az öregségi nyugdíj összegét az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésnek időpontjától kezdődően akkor lehet ismételten megállapítani, ha az öregségi nyugdíj összege e megállapítás során magasabb lesz, mint a korhatár előtti ellátás öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósítása (Khetv. 18.§ (3) bekezdés).”

Forrás: http://szolgalatinyugdij.hu/Szerző: dr. Horváth Sándor Ágoston
Idézve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 34. § (1) bekezdése alapján

 

Üdv:
Árpi

 

Köszönet a segítségért Dr. Búza László barátomnak!


A hivatásos állomány számára megmaradt korkedvezmény című bejegyzés folytatásához a Facebook oldalamon kommentelhetsz!

A hivatásos állomány számára megmaradt korkedvezmény című bejegyzés folytatását megalapozó jogszabályok kivonata itt elérhető.

 

A hivatásos állomány számára megmaradt korkedvezmény – folytatás című bejegyzés tartalmához fűzött fontos figyelmeztetést olvashatsz itt.

 

Vissza az első részhez!

Tovább a harmadik részre!