8 napig még nem késő!

Spread the love
Kedves fuvarozók és gépjárművezetők!

Ma arról próbálok a teljesség igényével tájékoztatást adni, hogy mikor úsztatjuk meg a közúti ellenőrzés során a közigazgatási bírság egy részét, ha figyelünk egy fontos jogvesztő határidő betartására.


Előfordul, hogy a helyszíni ellenőrzés során derül ki, hogy a szállítmányt kísérő egyes okmányok otthon maradtak, amely bizony bírságot von maga után. A jogalkotó egyes esetekben, bizonyos feltételek fennállása esetére biztosítja, hogy a feledékenységünkért ne a teljes összegű bírsággal bűnhődjünk. Így amennyiben az ellenőrző hatóság az alább felsorolt okmányok valamelyikének hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a kormányhivatali nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak – az ellenőrzés napját követő 8 napos határidő letelte előtt – bemutatják, a közigazgatási bírság összege az egyébként kiszabandó összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint.

 

Tehát melyek ezek az okmányok?
 • közösségi engedély
 • közösségi engedély hitelesített másolata
 • közúti árutovábbítási engedély-kivonat
 • autóbusszal közúti személyszállító engedélykivonat
 • személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap
 • személyszállító engedély kivonat
 • a járművezető szakmai képesítését igazoló okmány
 • gépjármű-vezetői képesítési igazolvány
 • vezetői engedély
 • járművezetői igazolvány
 • saját számlás közúti áruszállításra jogosító igazolvány
 • autóbusszal végzett saját számlás személyszállításra jogosító igazolvány
 • a saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a járművezetőre vonatkozó okmány (okmányok)
 • a járművezető érvényes vizsga igazolása mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag belföldi közúti szállítására előírt szabályokból
 • a gyorsan romló élelmiszerek szállítását végző, nemzetközi forgalomban közlekedő különleges tehergépkocsi szállítási alkalmasságát igazoló bizonyítvány
 • az élőállat-szállításhoz használt közúti jármű jóváhagyási igazolása
 • a járművezető/kísérő számára élőállat-szállításhoz előírt képesítési bizonyítvány
 • bérelt (használatba vett) jármű esetén:
 • a bérleti (használatba adási) szerződés
 • a gépjárművezető foglalkoztatására vonatkozó igazolás
 • közútkezelői hozzájárulás
  • a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű
  • a megengedett legnagyobb tengely- vagy tengelycsoport-terhelést meghaladó jármű
  • megengedett legnagyobb hosszúságot vagy magasságot meghaladó jármű
  • megengedett legnagyobb szélességet meghaladó jármű
  • túlsúlyos, tengely-, illetve tengelycsoport-túlsúlyos, túlméretes lánctalpas jármű

esetén.

 • nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány
 • kombinált árufuvarozás végzését igazoló okmányok
 • forgalomkorlátozás alóli mentesség igazolása

Tehát ha ezen okmányok bármelyike hiányzik a közúti ellenőrzés során, a közúti ellenőrzés napját követően nyolc napunk van arra, hogy az ellenőrzés napján érvényes okmányt utólag az ellenőrző hatóságnál bemutassuk.

Figyelem! A jogszabály nem munkanapról, hanem naptári napról rendelkezik, és nem fogadható el az ellenőrzést követően kiállított bármely okmány, annak érvényesnek kell lennie az ellenőrzés pillanatában. Tehát ha van esély a kármentésre, minél hamarabb keressük meg az ellenőrző hatóságot, és mentsük a menthetőt!

 

Üdv:
Árpi


8 napig még nem késő!
8 napig még nem késő!

A bejegyzéshez a Facebook oldalamon kommentelhetsz!

A bejegyzést megalapozó jogszabályok kivonata itt elérhető.

A bejegyzés tartalmához fűzött fontos figyelmeztetést olvashatsz itt.