Az ADR szerinti egyes időszakos vizsgálatok határidejének meghosszabbítása

Spread the love

Kedves fuvarozók és gépjárművezetők!

A Hivatalos Értesítő 2020. évi 18. számában megjelent az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye a veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M326 és M327 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és a 2020. április 2-i hatályba lépéséről


A Megállapodások magyar nyelvű szövege a következő:

 M326

Multilaterális Megállapodás az ADR 1.5.1 szakasza alapján a 2 osztályba tartozó gázok szállítására szolgáló nyomástartó tartályok időszakos vizsgálatával kapcsolatban

1) Az ADR 4.1.6.10 bekezdése és a 4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolási utasításának 3) bekezdése d) pontjának – az 1. és a 2. táblázattal együtt –, valamint a P200 csomagolási utasításának 9) bekezdése előírásaitól eltérően, a következő UN számú gázokhoz használt, újratöltésre érkező nyomástartó tartályok, amelyek időszakos vizsgálati határideje lejárt, továbbra is megtölthetők és szállíthatók:

UN 1002 Sűrített levegő
UN 1013 Szén-dioxid
UN 1046 Sűrített hélium
UN 1070 Dinitrogén-oxid
UN 1072 Sűrített oxigén
UN 1660 Sűrített nitrogén-monoxid
UN 1956 Sűrített gáz, m.n.n.
UN 3156 Sűrített gáz, gyújtóhatású m.n.n.
UN 3157 Cseppfolyósított gáz, gyújtóhatású m.n.n.

A P200 csomagolási utasítás összes többi előírását be kell tartani.

2) Az ADR 4.1.6.10 bekezdése és a 4.1.4.1 bekezdés P203 csomagolási utasításának 8) bekezdése előírásaitól eltérően, a következő UN számú gázokhoz használt, újratöltésre érkező zárt kriogén tartályok, amelyek időszakos vizsgálati határideje lejárt, továbbra is megtölthetők és szállíthatók:

UN 1073 Mélyhűtött, cseppfolyósított oxigén
UN 1963 Mélyhűtött, cseppfolyósított hélium
UN 1977 Mélyhűtött, cseppfolyósított nitrogén

A P203 csomagolási utasítás összes többi előírását be kell tartani.

3) A feladónak a fuvarokmányba a következőt kell bejegyeznie: „Az ADR 1.5.1 szakasza alapján megkötött M326 megállapodás szerinti szállítás.”


4) Ez a megállapodás 2020. augusztus 31-ig alkalmazható azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

M327

Multilaterális Megállapodás az ADR 1.5.1 szakasza alapján a mobil tartányoknak és az UN többelemes gáz konténereknek (MEGC) az ADR 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 és 6.7.5.12.2 pontjai szerinti időszakos és közbenső vizsgálatával kapcsolatban

1) Az ADR 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 és 6.7.5.12.2 pontjai előírásaitól eltérően, a mobil tartányok és UN többelemes gáz konténerek (MEGC) minden olyan, időszakos és közbenső vizsgálata, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. augusztus 1. között jár le, 2020. augusztus 31-ig érvényes marad. Az ilyen vizsgálatokat az ADR 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 vagy 6.7.5.12 bekezdései szerint 2020. szeptember 1-ig kell végrehajtani. Az ezzel kapcsolatos jelölésnek az ADR 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 vagy, 6.7.5.13.1 pontjainak kell megfelelnie.

2) A feladónak a fuvarokmányba a következőt kell bejegyeznie: „Az ADR 1.5.1 szakasza alapján megkötött M327 megállapodás szerinti szállítás.”

3) Ez a megállapodás 2020. szeptember 1-ig alkalmazható azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

 

Üdv:
Árpi


 

A bejegyzéshez a Facebook oldalamon kommentelhetsz!

A bejegyzést megalapozó rendelkezés itt elérhető.

A bejegyzés tartalmához fűzött fontos figyelmeztetést olvashatsz itt.